Indreptare eroare materiala - Raport Sem. 1/2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 13.08.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8

Numar tel./fax:                                                    0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:               J12/4155/1993

CUI:                                                                           5022670

Capital soc.subscris si varsat:                       4.812.481.064 lei

Piata regl. de tranzactionare:                       Bursa de Valori Bucuresti

           

 

1.      Evenimente importante de raportat

a)     Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c)  Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente: Indreptarea unei erori materiale in cadrul situatiilor financiare interimare sumarizate consolidate si individuale pentru 30 iunie 2018

 

 

Banca Transilvania S.A. aduce la cunostinta investitorilor completarea situatiilor financiare interimare sumarizate consolidate si individuale pentru 30 iunie 2018 (pag. 69), ca urmare a faptului ca, dintr-o eroare tehnica, o parte din informatiile ce trebuiau cuprinse in cadrul raportarii nu au fost preluate corespunzator. In consecinta, transmitem alaturat varianta completata cu urmatoarele informatii:

 

Indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri se calculeaza ca raport intre fondurile proprii si totalul activelor ponderate la risc:

 

Grup

In %

30-06-2018

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza

15,22

Rata fodurilor proprii de nivel 1

15,22

Indicatorul de solvabilitate

18,88

 

Varianta actualizata a situatiilor financiare este anexata la prezentul raport curent si este disponibila pe site-ul BT, in sectiunea Relatii investitori.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU