Indreptare eroare materiala - Raport Trim.3/2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 13.11.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.812.481.064 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.      Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c)  Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente: Indreptarea unei erori materiale in cadrul Raportului aferent rezultatelor financiare Trimestru 3/2018

 

Banca Transilvania S.A. aduce la cunostinta investitorilor completarea Raportului aferent rezultatelor financiare Trimestru 3/2018 (exclusiv varianta in limba romana), ca urmare a faptului ca, dintr-o eroare tehnica, notele din subsolul rezultatelor financiare nu au fost preluate corespunzator. Mentionam ca in comunicatul de presa informatia a fost preluata corect respectiv situatiile financiare la 30.09.2018 si 30.09.2017 nu sunt auditate sau revizuite, iar cele aferente 31.12.2017 sunt auditate. In consecinta, transmitem alaturat modificarile corespunzatoare:

1.    Nota la Situatia individuala si consolidata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2018

Varianta initiala:

Informatiile financiare la data de 30.09.2018 sunt revizuite, iar la 31.12.2017 sunt auditate.

Varianta modificata:

Informatiile financiare la data de 30.09.2018 nu sunt auditate sau  revizuite, iar la 31.12.2017 sunt auditate.

 

2.  Nota la Contul de profit si pierdere individual si consolidat la 30 septembrie 2018

Varianta initiala:

Informatiile financiare la data de 30.09.2018 si 30.09.2017 nu sunt auditate dar sunt revizuite.

Varianta modificata:

Informatiile financiare la data de 30.09.2018 si 30.09.2017 nu sunt auditate sau  revizuite.

 

Varianta actualizata a situatiilor financiare este disponibila pe site-ul BT, in sectiunea Relatii investitori.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU