Informare - alocare actiuni SIF2

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 21.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – Atribuirea de actiuni SIF2 conform “Planului de alocare actiuni” pentru anul 2018 si a “ Documentului de informare cu privire la oferirea de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni SIF Moldova catre membrii structurii de conducere si catre angajatii SIF Moldova – Stock Option Plan” (“Documentul de informare” - raport curent din 23.04.2019).

 

Conform “Politicii de remunerare” si in acord cu datele si informatiile cuprinse in “Documentul de informare”, aducem la cunostinta  ca la implinirea termenului de 12 luni de la semnarea “Acordurilor de oferire actiuni”, membrii structurii de conducere si angajatii isi exercita dreptul de a primi un numar de 5.853.023  actiuni SIF2 pentru exercitiul financiar 2018, reprezentand 0,5840%  din capitalul social al SIF Moldova. Societatea a initiat demersurile catre Depozitarul Central privind efectuarea transferului actiunilor catre persoanele in cauza.

 

Reamintim ca legislatia nationala si comunitara, respectiv Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, anexa 1 Politici si practici de remunerare, pct. 1, lit. m; Directiva 2011/61/UE  privind administratorii fondurilor de investitii alternative, anexa II  Politici de remunerare pct. 1, lit. m (DAFIA) si Ghidul ESMA  privind politicile solide de remunerare in conformitate cu DAFIA, punctul 13, impune ca un procent de cel putin 50% din remuneratia variabila a  membrilor structurii de conducere si angajatilor sa fie alocat in actiuni  ale societatii. Astfel: “In functie de structura juridica a FIA si de regulile sale sau actul sau constitutiv, un procent semnificativ, care este de cel putin 50 % din orice remuneratie variabila, consta in unitati sau actiuni ale FIA in cauza ori in drepturi de proprietate echivalente ori in instrumente legate de actiuni ori in instrumente echivalente, altele decat numerarul (…).”

 

Avand in vedere ca nu au intervenit modificari in “Documentul de informare privind oferirea de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni”, prezentul raport privind alocarea de actiuni, completeaza raportul respectiv si reprezinta “Documentul de informare privind atribuirea de actiuni”, in sensul prevederilor Regulamentului  ASF  nr. 5/2018.

 

Director GeneralCoCC

Claudiu Doros

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate