Informare privind revizuirea anuala a politicilor si procedurilor de evaluare

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2095 /07.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 07.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Informare privind revizuirea anuala a politicilor si procedurilor de evaluare

In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 si art. 69-70 din Regulamentul UE 231/2013, S.I.F. Transilvania informeaza investitorii ca a procedat la revizuirea politicii si procedurilor de evaluare aprobate si implementate la nivelul societatii, potrivit reglementarilor nationale si europene.

Metodele de evaluare utilizate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. sunt prezentate pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea Informatii pentru investitori / Rapoarte/ Activ net calculat/ Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare. Varianta revizuita a politicilor si procedurilor privind functionarea S.I.F. Transilvania in calitate de A.F.I.A. se regaseste pe site-ul societatii, sectiunea Despre SIF Transilvania/ Reglementari interne.

In situatia aparitiei unor modificari in cadrul politicii si procedurilor de evaluare utilizate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliul societatii, acestea vor fi comunicate investitorilor si Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform legislatiei in vigoare.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin