Informari si recomandari in contextul COVID-19 privind AGOA/AGEA

M MedLife S.A.

Nr 81/14.04.2020

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19

 

Data raportului: 14.04.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Informari si recomandari in contextul COVID-19 privind tinerea, participarea si votarea in cadrul adunarilor generale ordinare si extraordinare ale MED LIFE S.A. programate pentru 23/24.04.2020 ("AGOA/AGEA")

Avand in vedere (i) situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19 si (ii) instituirea starii de urgenta, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane si restrictiile de deplasare, subliniem faptul ca MED LIFE S.A. ("Societatea") respecta astfel de masuri in legatura cu AGOA/AGEA, in conformitate cu cele impuse de autoritati si cu recomandarile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Regulamentul ASF 5/2020. In acest sens, Societatea recomanda actionarilor sa foloseasca mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la AGOA/AGEA, in termenele si conditiile prevazute de convocatorul AGOA/AGEA publicat in data de 23.03.2020 - http://www.bvb.ro/infocont/infocont20/M_20200322141055_Raport-curent-convocator-ro.pdf, precum:

I.          accesarea materialelor aferente AGOA/AGEA pe suport in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii/obtinerii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul Societatii. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sunt disponibile pe pagina de internet a Societatii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/documente-aga.

II.         transmiterea de catre actionari (i) a intrebarilor cu privire la AGOA/AGEA, (ii) a procurilor generale sau, dupa caz, a procurilor speciale si (iii) a voturilor prin corespondenta, prin e-mail la investor[email protected], folosind semnatura electronica conform celor descrise in convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii.

De asemenea, Societatea aduce la cunostinta investitorilor urmatoarele aspecte:

·      Societatea va putea sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGOA/AGEA, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati;

·      AVERTIZARE - participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, precum AGOA/AGEA, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea sau conducerea sa nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

Consideram ca, in aceste conditii extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGOA si AGEA sa fie tinute pe cat posibil fara participarea fizica a actionarilor (cu exceptia secretarului de sedinta). De asemenea, recomandam ca orice actionar/reprezentant al acestuia care va participa fizic la AGOA/AGEA sa respecte recomandarile autoritatilor in ceea ce priveste starea de sanatate si sa se asigure ca nu prezinta simptomele specifice COVID-19.

In functie de viitoarele dezvoltari ale situatiei create de COVID-19 intre momentul publicarii acestui raport si data tinerii AGOA/AGEA, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati si ne angajam sa tinem la curent actionarii Societatii pe cat de repede posibil cu privire la AGOA/AGEA. In cazul in care AGOA/AGEA nu se pot desfasura prin prezenta fizica a actionarilor ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autoritati, Societatea va asigura desfasurarea AGOA/AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta, potrivit prevederilor legale.

Informatii suplimentare se pot obtine si de la Departamentul Relatia cu Investitorii, la numarul de telefon +40 730 593 022 si de pe website-ul Societatii www.medlife.ro.

 

 

__________________

Mihail Marcu

Presedintele Consiliului de Administratie