Informatii privind modul de desfasurare a AGA din 30.03.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat: Informatii privind modul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor SNN convocata pentru data de 30.03.2020

 

In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta militara nr.2/21.03.2020 prin care se interzice formarea unui grup mai mare de 3 persoane coroborat cu prevederile art. 1 si 2 din Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020 privind limitarea deplasarilor in afara domiciliului si circulatia persoanelor cu varsta peste 65 de ani, ca parte a masurilor de protectie emise de autoritatile statului roman in ceea ce priveste reducerea raspandirii COVID-19, va solicitam sa va exercitati dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor prin utilizarea metodei votului prin corespondenta.

 

Buletinele de vot prin corespondenta se vor depune cu 48 de ore inainte de data de tinere a sedintei, conform instructiunilor din convocatorul AGEA, respectiv pana la data de 27.03.2020, ora 16:00.

Descrierea modalitatii de vot prin corespondenta este inclusa in convocatorul completat. Atat convocatorul completat, cat si toate materialele aferente Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.03.2020 sunt publice pe site-ul SNN, sectiunea Relatii cu investitorii/Info pentru actionari/Info AGA/AGA din 30.03.2020.

 

Locatia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.03.2020 ramane neschimbata, insa, in Ordonantelor militare nr. 2/21.03.2020 si 3/23.04.2020, prezenta si suportul logistic vor fi asigurate de angajatii SNN cu respectarea masurilor impuse prin Ordonantele militare mentionate si a masurilor de asigurare a protectiei emise anterior de autoritatile statului roman.

 

Masurile de protectie a actionarilor si a angajatilor companiilor listate sunt luate in contextul masurilor guvernamentale aferente starii de urgenta nationala, de limitare a contactului direct si de reducere astfel a riscului de infectare cu coronavirus, masuri care sa permita totodata desfasurarea activitatii economice a companiilor si respectarea drepturilor actionarilor SNN.

 

Cosmin Ghita

Director General