Informatii referitoare la desfasurarea A.G.O.A. din 28/29 aprilie 2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2915 / 22.04.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 22.04.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Informatii referitoare la desfasurarea A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29.04.2020

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19 si avand in vedere:

(i) O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

(ii) Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

(iii) Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,

(iv) Ordonantele Militare nr. 1–8 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19, precum si restrictiile impuse de organele competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID – 19 (precum distantarea sociala si suspendarea activitatilor desfasurate in spatii inchise),

(v) Adresa D.S.P. Brasov nr. 5311/22.04.2020 privind avizul nefavorabil pentru organizarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29.04.2020 cu prezenta fizica,

in completarea Rapoartelor curente nr. 2639/02.04.2020 si nr. 2783/13.04.2020, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca Directoratul societatii a decis, in sedinta din data de 22.04.2020, modificarea modului de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28/29 aprilie 2020, in sensul utilizarii exclusiv a votului prin corespondenta, ca urmare a Adresei D.S.P. Brasov nr. 5311/22.04.2020 privind avizul nefavorabil pentru organizarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29.04.2020 in locatia Hotel Aro Palace din Municipiul Brasov (anexata prezentului raport curent).

Totodata, S.I.F. Transilvania formuleaza urmatoarele recomandari exprese adresate actionarilor sai cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,  convocata pentru data de 28/29.04.2020, avand ca data de referinta data de 30.03.2020:

(i) accesarea de catre actionari a materialelor aferente adunarii generale a actionarilor in format electronic, pe site-ul societatii (www.siftransilvania.ro, Sectiunea „AGOA Aprilie 2020”), cu evitarea, in masura in care este posibil, a solicitarii transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a ridicarii in mod personal a acestora de la sediul societatii;

(ii) transmiterea de catre actionari, prin e-mail, a intrebarilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal la sediul societatii; termenul limita pentru transmiterea intrebarilor este data de 24.04.2020;

(iii) transmiterea de catre actionari a buletinelor de vot prin corespondenta, prin e-mail, sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal a acestora de la sediul societatii; termenul limita pentru primirea de catre societate a buletinelor de vot este data de 27.04.2020;

(iv) exercitarea de catre actionari de preferinta a votului prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului societatii www.siftransilvania.ro, Sectiunea AGOA Aprilie 2020”, link-ul Vot electronic pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 Aprile 2020, conform Procedurii privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A., disponibila pe site-ul societatii, la Sectiunea „AGOA  Aprilie 2020; termenul limita pentru transmiterea votului prin mijloace electronice este data de 26.04.2020, ora 14;

(v) numai in situatia in care nu vor putea fi transmise pe cale electronica, intrebarile actionarilor si buletinele de vot prin corespondenta primite de actionari prin posta vor putea fi expediate societatii in original prin posta, servicii de curierat sau depuse in mod personal la registratura societatii din Brasov, str. N. Iorga, nr. 2.

De asemenea, S.I.F. Transilvania avertizeaza actionarii asupra faptului ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la data evenimentului, expune participantii la un risc legat de o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar S.I.F. Transilvania si/sau conducerea societatii nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc in conditiile in care autoritatile competente nu permit participarea fizica a actionarilor,  astfel cum este specificat in adresa D.S.P. mai sus-mentionata.

Avand in vedere faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020 nu se poate desfasura prin prezenta fizica a actionarilor, conform adresei D.S.P. Brasov nr. 5311/21.04.2020 mai sus-mentionate, adunarea generala va avea loc prin utilizarea votului prin corespondenta, inclusiv a votului exercitat prin mijloace electronice.

In vederea realizarii cvorumului necesar si adoptarii hotararilor in mod legal si cu participarea a cat mai multor actionari, va rugam sa va exercitati dreptul de vot prin oricare dintre modalitatatile prezentate in acest raport curent.

Pentru o informare corecta asupra tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, va recomandam sa accesati site-ul societatii www.siftransilvania.ro, Sectiunea „AGOA Aprilie 2020”, unde sunt prezentate in detaliu toate informatiile necesare fundamentarii optiunii dumneavoastra de vot, o sinteza a acestora regasindu-se in scrisoarea ce insoteste buletinele de vot prin corespondenta. De asemenea, in scrisoarea mentionata sunt specificate utilizatorul si parola cu ajutorul carora veti putea vota electronic, precum si instructiunile necesare votului.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director                                                                                                                                  

Ofiter de conformitate

                                                                                                          Marcus Valeriu Marin