Initiere program de rascumparare actiuni proprii

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 18.03.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     5.216.090.590 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.  Evenimente importante de raportat

 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: rascumparare actiuni BT (TLV)

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Rezolutia Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 18.03.2020, au fost decise urmatoarele:

 

1. Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 24.04.2019, respectiv cumpararea un numar de maxim 5.000.000 actiuni (din totalul celor 35.000.000 de actiuni aprobate a fi rascumparate de catre AGEA) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, conform preturilor zilnice de tranzactionare la BVB, valabile in perioada de rascumparare.

2. Volumul de actiuni pe care il va putea cumpara societatea va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052.

3. Prin coroborarea art. 1 si 2 (privind numarul de actiuni obiect al rascumpararii si cu raportare la valoarea si numarul de actiuni tranzactionabile zilnic), actiunea de rascumparare va fi derulata in intervalul 19.03.2020 - 27.03.2020.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU