Initierea program II de rascumparare de actiuni

M MedLife S.A.

Nr. 85/7.1.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 7.01.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Initierea de catre Societate a programului de rascumparare de actiuni aprobat de AGEA Societatii din 23 aprilie 2020

 

Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca, prin hotarare a Consiliului de Administratie al Societatii adoptata in data de 30 iunie 2020, s-a decis initierea, incepand cu data de 7 iulie 2020, a programului de rascumparare de actiuni ale Societatii in conformitate cu hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din 23 aprilie 2020 ("Hotararea AGEA") – Programul.

Programul va fi realizat si pus in aplicare in conformitate cu regulile si reglementarile aplicable in materie de programe de rascumparare, in particular cu articolul 5 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) 596/2014 privind abuzul de piata si cu Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052.

Dimensiunea maxima a Programului

Prin Hotararea AGEA din 23 aprilie 2020, s-a aprobat rascumpararea din piata a unui numar maxim de 1.770.000 actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel, MedLife va rascumpara maxim 1.770.000 de actiuni cu o valoare nominala de 0,25 lei/actiune, nedepasing pragul de 10% din capitalul social al Societatii.

 

Scopul Programului

Actiunile proprii dobandite in cadrul Programului vor fi oferite fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii in schimbul actiunilor/partilor sociale detinute de acestia in respectivele filiale ale Societatii.

Pretul de achizitie al actiunilor in cadrul Programului

Pretul de achizitie al actiunilor in cadrul Programului va fi cuprins intre 10 si 50 RON, cu respectarea prevederilor si restrictiilor legale aplicabile.

Valoarea pecuniara maxima alocata Programului

Valoarea pecuniara maxima alocata Programului este de 88.500.000 RON (calculata ca numar maxim de 1.770.000 de actiuni proprii la un pret pe actiune de 50 RON).

Durata Programului

Perioada pentru care s-a acordat autorizatia de desfasurare a Programului este de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA din 23 aprilie 2020 in Monitorul Oficial al Romaniei.

Denumirea intermediarului

Consiliul de Administratie al Societatii a hotarat derularea Programului prin intermediul BT Capital Partners S.A. care va furniza servicii de intermediere pentru Program.

Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara zilnic Societatea

 

MedLife nu va putea achizitiona intr-o zi de tranzactionare mai mult de 25 % din volumul zilnic mediu de actiuni MedLife tranzactionate pe piata reglementata BVB, calculat potrivit celor de mai jos.

 

Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara Societatea este determinat in conformitate cu prevederile art. 3 pct. (a)  din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, respectiv volumul zilnic mediu este calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in cursul perioadei de 20 de zile de tranzactionare care precede data la care are loc achizitia; Programul nu este cu volum fix.

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General