Inregistrare la ORC a auditorului financiar

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

 

Catre,                                                                                     

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata reglementata

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 16.07.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Inregistrare la ORC a auditorului financiar

SIF Banat-Crisana informeaza ca, in data de 15 iulie 2019, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad a comunicat societatii Rezolutia nr. 11109/12.07.2019 prin care a fost admisa cererea societatii si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind numirea auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar al societatii, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana nr. 1 din data de 20 iunie 2019.

 

Presedinte, Director General

Bogdan-Alexandru Dragoi

 

 RC Conformitate, Eugen Cristea