Inregistrarea la ORC a auditorului financiar

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 29.07.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – Inregistrarea la ORC Bacau a KPMG Audit SRL - ca auditor financiar al SIF Moldova

 

In data de 29.07.2019, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau  a comunicat SIF Moldova Rezolutia nr. 12584/29.07.2019 prin care a fost admisa cererea societatii si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind numirea auditorului financiar KPMG  Audit S.R.L. ca auditor financiar al societatii, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova nr. 8 din data de 18 aprilie 2019.

 

Catalin Iancu

Director General AdjunctCoCC

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate