Instituire sechestru pe actiuni detinute de actionarul majoritar

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: art. 234, aliniat (1), litera f) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 03.12.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 Eveniment de raportat: Instituirea sechestrului de catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti “Mazilu si Asociatii” pe un numar de 67.071.301 actiuni detinute de Statul Roman la SNN

 

 In data de 27.11.2019, S.N. Nuclearelectrica SA (“SNN”) a primit de la Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti “Mazilu si Asociatii” Procesul verbal de sechestru emis in data de 25.11.2019 in Dosarul de executare nr. 22/2014, creditori fiind Micula Ioan si societatile Multipack SRL si Starmill SRL, prin care s-a declarat sechestru definitiv asupra unui numar de 67.071.301 actiuni detinute de Statul Roman la SNN, cu o valoare nominala de 10/actiune, actiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

 In data de 27.11.2019, Ministerul Finantelor Publice a notificat SNN prin  adresa nr. 323076 cu privire la faptul ca, la acest moment, executarea care face obiectul dosarului susmentionat este suspendata provizoriu prin Incheierea de sedinta din 26.11.2019 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, in dosarul nr. 27749/302/2019, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii.

 SNN va emite rapoarte curente privind evolutia acestei situatii.

 Cosmin Ghita                                              

Director General