Intalnire investitori si analisti - Conferinta Praga, 4-7 decembrie 2018

M MedLife S.A.

 

 

RAPORT DE INFORMARE

 

Data raportului: 10.12.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Disponibilitate prezentare sustinuta in cadrul conferintei „WOOD`s Winter Wonderland EME Conference”, Praga, 4-7 decembrie 2018

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Alte Rapoarte, este disponibila prezentarea sustinuta in cadrul conferintei „WOOD`s Winter Wonderland EME Conference”, Praga, 4-7 decembrie 2018.

 

De asemenea, prezentarea poate fi consultata si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/alte-rapoarte

 

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro.

 

  

__________________

Mihail Marcu

Director General