Intentie achizitie Microinvest

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 14.01.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:              J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     5.215.917.925 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.      Evenimente importante de raportat

 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania S.A. informeaza investitorii cu privire la faptul ca si-a exprimat intentia de a achizitiona o detinere directa initiala de 100% din capitalul social al Microinvest, una dintre principalele organizatii de creditare nebancare din Republica Moldova specializata in finantarea microintreprinderilor. Banca Transilvania se afla in etapa de solicitare a aprobarii achizitiei de catre autoritatile de supraveghere din Romania precum si de catre alte autoritati relevante.

Ca urmare a finalizarii achizitiei, Banca Transilvania va detine controlul asupra entitatii Microinvest.

Banca Transilvania va informa investitori in fiecare etapa relevanta din cadrul procesului de autorizare si de achizitie.

 

DIRECTOR GENERAL                          DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                            IOANA OLANESCU