Intrarea Unitatii 1 CNE Cernavoda in programul de oprire planificata

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raportului: 18.06.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Intrarea Unitatii 1 CNE Cernavoda in programul de oprire planificata

 

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta actionarii si investitorii ca incepand cu data de 20.06.2020, Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata.

Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc in data de 20.06.2020, ora 11:00.

Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate, avand o echipa de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane si bugetare corespunzatoare.

Decizia de intrare in oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost amanata  fata de perioada initiala prevazuta pentru acest proiect, pe fondul contextului international generat de pandemia de COVID-19 coroborat cu masurile aferente Planului de protectie a personalului, similar altor centrale nucleare, pentru asigurarea continuitatii operarii si productiei. Decizia intrarii in programul de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda incepand cu data de 20 iunie a fost adoptata de Consiliul de Administratie al SNN intrunit in sedinta in data de 8 mai 2020, in baza analizei tuturor factorilor de impact asupra opririi planificate a Unitatii 1.

In perioada opririi planificate, se vor efectua activitati din urmatoarele programe:

u  programul de mentenanta preventiva/ corectiva;

u  programul de inspectii;

u  programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate;

u  programul de implementare modificari.

 

Lucrarile se vor executa in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda si cu respectarea tuturor masurilor de protectie impotriva COVID 19.

 

 

Cosmin Ghita

 

Director General