Litigii

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                             Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                        Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                        Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 19 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Litigii intre Electrica si doua dintre filialele sale

 

Electrica informeaza ca Electrica Furnizare SA („EFSA”) a depus la Tribunalul Bucuresti o actiune in pretentii (dosar nr. 2869/3/2019). Obiectul cererii este obligarea Electrica SA la:

·       plata sumei de 17.274.162 lei, reprezentand contravaloarea facturilor achitate de EFSA in lipsa unor documente justificative, astfel cum s-a retinut de catre Curtea de Conturi prin Raportul nr. 2835 / 17 mai 2013 si prin Decizia nr. 20 / 17 iunie 2013;

·       plata dobanzii legale remuneratorii in cuantum de 3.213.445,55 lei, datorata incepand cu data la care parata a incasat sumele de bani si pana la data de 31 martie 2019, a dobanzii legale calculate de la data de 31 martie 2019 pana la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti executorii si a dobanzii legale penalizatoare calculate de la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti executorii pana la achitarea efectiva a debitului principal.

Totodata, Electrica informeaza ca SDEE Transilvania Sud SA („SDTS”) a depus la Tribunalul Brasov o actiune in pretentii (dosar nr. 4469/62/2018). Obiectul cererii este obligarea Electrica SA la:

·       plata sumei de 8.951.811 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor achitate de SDTS si neefectuate de Electrica SA, in perioada 2010-2014, in baza contractelor de consultanta, de mandat si de prestari servicii incheiate intre parti, astfel cum s-a constatat de catre Curtea de Conturi prin Raportul nr. 700 / 23618 / 04 decembrie 2013 si prin Decizia nr. 75 / 23 decembrie 2013 (pentru perioada 2010-2012), respectiv de catre reclamanta ca urmare a extinderii verificarilor dispuse de catre Curtea de Conturi (pana in anul 2014);

·       plata dobanzii legale calculate de la data platii pana la data restituirii efective, precum si a diferentei dintre contravaloarea serviciilor achitate de SDTS si neefectuate de Electrica SA si valoarea acestora actualizata cu rata inflatiei, pentru perioada dintre data platii si data actiunii.

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra Borislavschi