Litigii - Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 4650/23.05.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 23.05.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca, in data de 22.05.2019, i-a fost comunicata de catre Tribunalul Brasov, in Dosarul nr. 1379/62/2019, cererea prin care Cucinschi Victoria, in calitate de actionar al societatii, a solicitat constatarea nulitatii absolute a prevederilor articolului 2 din Hotararea nr. 1/06.03.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania.

Reamintim faptul ca la art. 2 al Hotararii A.G.E.A. mai sus mentionate, actionarii au aprobat derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii reprezentand 7,5% din capitalul social.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin