Litigii - Cerere de anulare Ordine ANRE 197, 198 si 199 din 2018

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                   Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                   Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Cerere de anulare in tot a Ordinului Presedintelui ANRE 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Muntenia Nord S.A. (SDMN), a Ordinului Presedintelui ANRE 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Transilvania Nord S.A. (SDTN), precum si a Ordinului Presedintelui ANRE 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Transilvania Sud S.A. (SDTS)

Electrica informeaza ca impreuna cu filialele de distributie au depus la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ impotriva ANRE, avand ca obiect cererea de anulare in tot a Ordinului  Presedintelui ANRE 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru SDMN, a Ordinului Presedintelui ANRE 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru SDTN, precum si a Ordinului Presedintelui ANRE 199/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru SDTS; totodata, a fost solicitata obligarea ANRE la recunoasterea sumelor nerecunoscute in tariful aferent anului 2019 (inclusiv corectiile negative aferente perioadei a III a de reglementare si pentru anul 2017) si la includerea acestor sume in calculul tarifelor din anul urmator solutionarii definitive a litigiilor.

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A,                      

Alexandra Borislavschi