Litigii in contencios administrativ

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3305 /10.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 10.04.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigii in contencios administrativ

S.I.F. Transilvania S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca a inaintat instantei de judecata competente doua actiuni in contencios administrativ, formulate in contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care a solicitat:

(i) Anularea art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018, iar ca efect al anularii art. 3 al Deciziei A.S.F.nr. 1095/2018, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1213/10.10.2018 de solutionare a plangerii prealabile formulate impotriva art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018.

Despre emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1213/10.10.2018 actionarii si investitorii au fost informati prin Raportul curent nr. 11815/11.10.2018.

Mentionam ca prin art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 s-a dispus convocarea de catre Directoratul societatii a Adunarii Generale a Actionarilor, cu includerea pe ordinea de zi a unui punct care sa prevada numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii in vederea completarii componentei Consiliului de Supraveghere in numarul prevazut in Actul Constitutiv.

(ii) Constatarea refuzului nejustificat al A.S.F. de solutionare a cererii de concertare a actionarilor cu ocazia organizarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 6/7 martie 2019.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director general

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin