Litigii pe rolul instantelor de judecata

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2490/25.03.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 25.03.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul instantelor de judecata

1)        S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca a depus la Tribunalul Brasov o cerere de chemare in judecata, prin care a solicitat instantei sa interzica d-lui Constantin Fratila participarea si votul in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, precum si o cerere de suspendare a dreptului d-lui Constantin Fratila de a participa si vota in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere.

2)        In completarea Raportului curent nr. 1956/10.03.2020, S.I.F. Transilvania informeaza ca a depus la Curtea de Apel Brasov o cerere de ordonanta presedintiala prin care a solicitat suspendarea calitatii de membru al Consiliului de Supraveghere a d-lui Constantin Fratila pana la solutionarea definitiva a Dosarului nr. 100/64/2020. Cererea a fost inregistrata sub nr. 121/64/2020.

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

 

 

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate