Litigii privind anularea si suspendarea cererii de convocare AGEA

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr.  2316 /19.03.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.03.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Litigii privind anularea si suspendarea cererii de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca a solicitat Tribunalului Brasov, in contradictoriu cu grupul de actionari format din: Crinel-Valer Andanut, Marius-Adrian Moldovan, Mihaela Fratila, Irina-Elena Fratila, Maria-Alexandra Cociu (fosta Fratila) si Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanta, suspendarea si anularea cererii de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, inregistrata la societate sub nr. 2016/11.03.2020, cerere care a fost adusa la cunostinta actionarilor prin Raportul curent nr. 2098/12.03.2020.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate