Litigiu

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F.  nr.5/2018

 

Data Raportului: 15 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

·      Solutionare definitiva dosar nr. 2051/85/2018 privind Ordonanta Presedintiala pentru suspendare Hotarare AGOA nr. 8/06.07.2018

 

In temeiul prevederilor art. 234 alin. 1 lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. Romgaz S.A. informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 14.03.2019 s-a primit la Registratura Societatii Decizia nr. 25/2019 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia prin care s-a anulat ca netimbrat apelul formulat de dl. Micu Radu Constantin in Dosarul nr. 2051/85/2018. Dl. Micu Radu Constantin a formulat apel impotriva Sentintei nr. 393/C/2018 prin care Tribunalul Sibiu a respins cererea acestuia de ordonanta presedintiala care a avut ca obiect suspendarea Hotararii AGOA S.N.G.N Romgaz S.A. nr. 8/06.07.2018.

Solutia este disponibila pe portalul instantelor de judecata la adresa http://portal.just.ro.

Amintim faptul ca evenimentul privind Dosarul nr. 2051/85/2018 a facut obiectul raportului curent publicat de S.N.G.N. Romgaz S.A. in data de 13 septembrie 2018.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU