Litigiu

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 4322/15.05.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 15.05.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu

In completarea Raportului curent nr. 2721/26.03.2019, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin Decizia A.S.F. nr. 648/08.05.2019, a respins plangerea administrativa prealabila formulata de societatea noastra si membrii Directoratului impotriva Deciziilor A.S.F. nr. 422, 424 si 425 din 25.03.2019, prin care au fost sanctionati membrii Directoratului.

S.I.F. Transilvania si membrii Directoratului vor depune la Curtea de Apel Bucuresti o actiune in contencios administrativ, prin care se va solicita anularea in tot a Deciziilor A.S.F. mai sus mentionate.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin