Litigiu

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

Raport curent conform Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 17 iunie 2020

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu prevederile art. 99 litera e) din Codul Bursei de Valori Bucuresti si prevederile art. 234 alin. 1 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca,  in conformitate cu informatiile disponibile in sistemul de informare al instantelor (portal.just.ro), un actionar al Bancii a introdus actiune in justitie avand ca obiect “anulare a hotararii AGA” (Dosar nr. 11122/3/2020).

BRD-Groupe Societe Generale

Francois Bloch

Director General

Flavia POPA

Secretar General