Litigiu cu IASITEX SA

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 15.10.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important de raportat: Litigiu cu IASITEX SA - companie din portofoliul SIF Moldova

 

SIF Moldova in calitate de parat a fost chemata in judecata de catre IASITEX S.A. Iasi, in calitate de reclamant, intr-un dosar avand ca obiect ”actiune in constatare abuz de minoritate din partea paratei si obligarea la plata sumei de 4.437.267 euro cu titlu de prejudiciu si cheltuieli de judecata”.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau sub nr. 1848/110/2018.

Prin comunicarea instantei inregistrata la SIF Moldova sub nr. 5429 din 12.10.2018 se atesta anularea capatului de cerere formulat de IASITEX S.A. privind obligarea SIF Moldova la plata sumei de 4.437.267 euro si se dispune continuarea procedurii in ce priveste primul capat de cerere avand ca obiect constatare abuz de minoritate.

Precizam ca detinerea SIF Moldova de 29,04% din capitalul social al IASITEX S.A. face parte din Portofoliul Sell (detineri neperformante rezultate in urma programului de privatizare in masa) si reprezinta 0,18% din total active administrate.

SIF Moldova va trata cu atentie acest litigiu, desi obiectul sau ”constatare abuz de minoritate” este lipsit de fundament, in conditiile in care trebuie sa isi urmareasca interesul de actionar, in orice companie.

 

Director General           

Claudiu Doros  

 

Ofiter de Conformitate

Catalin Nicolaescu