Litigiu dosar nr. 1047/54/2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 11.09.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A. dosar nr. 1047/54/2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 1047/54/2019, aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova, in contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiara - in calitate de parata, avand ca obiect anularea Deciziei nr. 857/25.06.2019 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, instanta acorda prim termen de judecata la data de 03.10.2019.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

 

conf. univ. dr. Cristian BUSU

Vicepresedinte / Director General Adjunct