Litigiu - Dosar nr. 1380/62/2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 8451/04.10.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 04.10.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu - Dosar nr. 1380/62/2019

In completarea Raportului curent din data de 31.05.2019, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca a primit din partea Curtii de Apel Brasov o citatie pentru data de 08.10.2019 in Dosarul nr. 1380/62/2019 avand ca obiect apelul formulat de d-na Victoria Cucinschi impotriva Sentintei civile nr. 754/30.05.2019 a Tribunalului Brasov.

Mentionam faptul ca citatia a fost insotita de declaratia de apel si de cererea de renuntare la judecata formulate de d-na Victoria Cucinschi.

Reamintim ca prin sentinta sus-mentionata a fost respinsa cererea de suspendare a executarii prevederilor art. 2 din Hotararea nr. 1/06.03.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania prin care actionarii au aprobat derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii reprezentand 7,5% din capitalul social.

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin