Litigiu dosar nr. 2591/63/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.
 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 04.06.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 2591/63/2020

 

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 2591/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu S.I.F. Banat-Crisana S.A. in calitate de reclamanta si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj in calitate de intimat, avand ca obiect cerere de interventie si respingere a cererii de depunere/mentionare acte nr. 15001/28.04.2020 privind inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului a Hotararilor nr. 1-8 AGOA ale S.I.F. Oltenia S.A. din data de 28.04.2020, instanta de judecata a inregistrat cauza, aceasta fiind in stadiu de regularizare.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica BALAN

Ofiter de conformitate