Litigiu dosar nr. 2635/63/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 04.06.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 2635/63/2020

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 2635/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu S.I.F. Muntenia S.A., SAI CERTINVEST S.A., FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.  in calitate de reclamanti, ASOCIATIA INVESTITORILOR PE PIATA DE CAPITAL, UNGUREANU LIVIU, TUDOR DUMITRU, FORTAN PROCOPIE, RADUT DUMITRU, in calitate de intervenienti, avand ca obiect ordonanta presedintiala, respectiv suspendarea executarii Hotararilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 28.04.2020, prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie dl. Tudor Ciurezu, pana la solutionarea cererii formulata de S.I.F. Muntenia S.A. privind constatarea nulitatii absolute a Hotararilor AGOA S.I.F Oltenia S.A. din data de 28.04.2020 prin hotarare judecatoreasca definitiva si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a mentiunii de suspendare a executarii Hotararilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 28.04.2020, prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie dl. Tudor Ciurezu, instanta de judecata a respins cererile conexe formulate de reclamantii Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., SAI Certinvest S.A., FIA Certinvest Actiuni, FDI Certinvest BET FI Index si FDI Certinvest XT INDEX. Instanta respinge cererea de interventie in interesul reclamantelor SAI Certinvest S.A., FIA Certinvest Actiuni, FDI Certinvest BET FI Index si FDI Certinvest XT INDEX, formulata de intervenienta ASOCIATIA INVESTITORILOR PE PIATA DE CAPITAL. Admite cererile de interventie in interesul paratei, formulate de intervenientii Ungureanu Liviu, Tudor Dumitru, Fortan Procopie si Radut Dumitru. Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

 

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica BALAN

Ofiter de conformitate