Litigiu dosar nr. 2970/63/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 23.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 2970/63/2020

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 2970/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu S.I.F. Banat-Crisana S.A., in calitate de petent, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, in calitate de intimat, avand ca obiect cereri in baza OUG nr. 116/2009, cerere de interventie privind cererea de depunere/mentionare acte cu nr. 21703/18.05.2020, in vederea publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii AGOA S.I.F. Oltenia S.A. nr. 8 din data de 28.04.2020, instanta de judecata a acordat prim termen de judecata la data de 02.09.2020.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate