Litigiu dosar nr. 2971/63/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 24.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 2971/63/2020

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 2971/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu S.I.F. Muntenia S.A., in calitate de reclamant si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, in calitate de intimat, avand ca obiect cerere in baza OUG nr. 116/2009, cerere de interventie si respingere a cererii de depunere/mentionare acte cu nr. 21703/18.05.2020, privind inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului Dolj, spre publicare a Hotararii nr. 8 AGOA SIF Oltenia S.A. din data de 28.04.2020, instanta de judecata admite exceptia conexitatii invocata de reclamanta. Dispune conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 2970/63/2020 aflat pe rolul Tribunalului Dolj, Sectia a II-a Civila, cu termen de judecata la data de 02.09.2020 la completul C10 COM. Cale de atac odata cu fondul.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate