Litigiu dosar nr. 3020/63/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.
 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 05.06.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 3020/63/2020

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 3020/63/2020, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu S.I.F. Banat-Crisana S.A., in calitate de petent, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, in calitate de intimat, avand ca obiect plangere impotriva rezolutiei Directorului Oficiului Registrului Comertului, privind cererea de depunere/mentionare acte cu nr. de verificare 15357/15.05.2020, in vederea publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii AGOA SIF Oltenia S.A. nr. 6 din data de 28.04.2020, instanta de judecata a acordat prim termen la data de 25.06.2020.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan