Litigiu dosar nr. 3521/63/2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 02.09.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A. dosar nr. 3521/63/2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 3521/63/2019, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, in contradictoriu cu SSIF Voltinvest S.A., in calitate de reclamanta si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj si S.I.F. Oltenia S.A. in calitate de parate, avand ca obiect cerere de interventie in interes propriu in baza OUG nr. 116/2009, pentru respingerea cererii de mentiuni nr. 43889/17.05.2019 a S.I.F. Oltenia S.A. depusa la O.R.C. Dolj ce vizeaza hotararile A.G.E.A. S.I.F. Oltenia S.A. din data de 09.05.2019, instanta acorda prim termen la data de 11.09.2019.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

           

conf. univ. dr.ec. Tudor  CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan