Litigiu dosar nr. 3609/63/2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 10.09.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 3609/63/2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 3609/63/2019, aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova, in contradictoriu cu SSIF Voltinvest S.A. si Ungureanu Liviu-reclamanti, S.I.F. Banat-Crisana S.A.-intervenienta, avand ca obiect suspendare a executarii Hotararilor AGEA SIF Oltenia S.A. din data de 09.05.2019, instanta acorda termen la data de 17.09.2019.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

 

conf. univ. dr. Cristian BUSU

Vicepresedinte / Director General Adjunct

 

 

Ofiter de conformitate

ec. Viorica Balan