Litigiu dosar nr. 48831/2/2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 30.08.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A. dosar nr. 48831/2/2019

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca, la data de 29.08.2019, a inregistrat sub nr. 48831/2/2019 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, actiunea prin care solicita anularea Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 937/18.07.2019, a Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1037/13.08.2019 si suspendarea executarii Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 937/18.07.2019 pana la solutionarea definitiva a cauzei.

 

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr.ec. Tudor  CIUREZU

Presedinte / Director General

 

           

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate