Litigiu - Dosar nr. 508/64/2014

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 8476/07.10.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 07.10.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu – Dosar nr. 508/64/2014*

In continuarea Raportului curent din data de 17.10.2016, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, in conformitate cu informatiile disponibile pe portalul instantei de judecata, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 4451/03.10.2019, pronuntata in Dosarul nr. 508/64/2014*, a admis recursul declarat de societatea noastra impotriva Sentintei nr. 149/13.10.2016 a Curtii de Apel Brasov si, in consecinta, a admis actiunea si a anulat Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014.

Mentionam ca, prin Decizia nr. 974/2014, A.S.F. a dispus publicarea listei celor 63 de actionari care au solicitat completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. a S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 11/12.08.2014, in cadrul careia dl. Constantin Fratila a fost revocat din functia de membru al Consiliului de Supraveghere.

De asemenea, reamintim ca prin Deciziile A.S.F. nr. 1762 si 1763 din 20.11.2014, dl. Mihai Fercala si dl. Iulian Stan – membri ai Directoratului au fost sanctionati, printre altele, pentru nerespectarea dispozitiilor Deciziei A.S.F. nr. 974/2014. In cadrul Dosarului nr. 435/64/2014* aflat pe rolul Curtii de Apel Brasov s-a solicitat instantei anularea Deciziilor A.S.F. nr. 1762 si 1763 din 20.11.2014, iar solutionarea acestui dosar a fost suspendata pana la solutionarea cererii ce face obiectul dosarului nr. 508/64/2014*.

Intrucat, asa cum am aratat mai sus, Dosarul nr. 508/64/2014* a fost solutionat definitiv, vom solicita Curtii de Apel Brasov repunerea pe rol a Dosarului nr. 435/64/2014*.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin