Litigiu dosar nr. 741/54/2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 31.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - litigiu S.I.F. Oltenia S.A., dosar nr. 741/54/2020

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca in dosarul nr. 741/54/2020, aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova, in contradictoriu cu S.I.F. MUNTENIA S.A., SAI CERTINVEST S.A., FIA CERTINVEST ACTIUNI, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, FDI CERTINVEST XT INDEX, S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. in calitate de intimati reclamanti, ASOCIATIA INVESTITORILOR PE PIATA DE CAPITAL, TUDOR DUMITRU si RADUT DUMITRU in calitate de intimati intervenienti, UNGUREANU LIVIU si FORTAN PROCOPIE, in calitate de revizuienti intervenienti, avand ca obiect cerere de revizuire Decizie nr. 315/15.07.2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 2635/63/2020 - suspendare executare Hotarari AGOA S.I.F. Oltenia S.A. nr. 1 - 8 din data de 28.04.2020, instanta de judecata a acordat termen la data de 04.08.2020.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate