Litigiu in contencios administrativ

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 5409/14.06.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.06.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu in contencios administrativ

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin Decizia nr. 746/31.05.2019, a respins plangerea administrativa prealabila formulata de societatea noastra impotriva Deciziilor A.S.F. nr. 552/18.04.2019 si 555/18.04.2019 referitoare la modul de stabilire a actiunii concertate fata de S.I.F. Transilvania. Impotriva deciziilor A.S.F. mai sus-mentionate se va formula si depune actiune in contencios administrativ.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director general

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin