Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 13.725 / 29.11.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.11.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

In continuarea Raportului curent nr. 10.305/13.09.2018, S.I.F. Transilvania informeaza ca, din informatiile disponibile pe portalul instantelor de judecata, prin Sentinta din 28.11.2018, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in Dosarul nr. 6980/2/2018, a fost respinsa ca neintemeiata cererea de suspendare a executarii Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 formulata de Constantin Fratila impotriva Autoritatii de Supraveghere Financiara. Sentinta se poate ataca cu recurs in 5 zile de la comunicare.

Reamintim ca prin Decizia A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 a fost retrasa aprobarea acordata domnului Constantin Fratila in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin Avizul nr. 422/26.07.2017.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv /Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate