Litigiu pe rolul ICCJ

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 6009/05.07.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 05.07.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca, prin Decizia nr. 3734/03.07.2019, pronuntata in Dosarul nr. 521/64/2014*, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de societatea noastra, a casat in parte sentinta recurata, a admis in parte actiunea formulata de S.I.F. Transilvania si, pe cale de consecinta, a anulat art. 124 alin. (2) si art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, modificat si completat prin Regulamentul A.S.F. nr. 6/2014.

Precizam ca cele doua articole reglementau procedura privind aplicarea votului cumulativ.

Hotararea este definitiva.

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin