Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3087/04.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 04.04.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

In completarea Raportului curent nr. 643/23.01.2018, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, in conformitate cu informatiile disponibile pe portalul instantei de judecata, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, prin Decizia nr.1782/02.04.2019, a respins recursul formulat de S.I.F. Transilvania impotriva Sentintei civile nr. 5126/21.12.2017 a Curtii de Apel Bucuresti, pronuntata in Dosarul nr. 6998/2/2017.

Reamintim ca prin Sentinta civila nr. 5126/21.12.2017, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a executarii Deciziilor A.S.F. nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 si nr. 1156 din data de 16.08.2017, emise ca urmare a controlului inopinat efectuat de aceasta institutie la S.I.F. Transilvania in perioada 16.02.2017 – 22.02.2017.

Totodata, asa cum am aratat in Raportul curent nr. 14915/31.12.2018, Sentinta civila nr. 5547/28.12.2018 prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins ca neintemeiata cererea de anulare a Deciziilor A.S.F. mai sus-mentionate nu este definitiva, iar de indata ce va fi comunicata, se va declara recurs impotriva acesteia.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin