Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

Nr. 579/23.01.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 23.01.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

In completarea Raportului curent nr. 1879/01.03.2019, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu informatiile disponibile pe portalul instantelor de judecata, prin Hotararea din 22.01.2020, pronuntata in Dosarul nr. 2208/62/2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca inadmisibil recursul declarat de dl. Marius-Adrian Moldovan impotriva Deciziei civile nr. 255/Ap./28.02.2019, pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosarul sus-mentionat. Impotriva acestei hotarari nu mai poate fi exercitata nicio cale de atac.

Reamintim ca prin cererea de chemare in judecata formulata de dl. Marius-Adrian Moldovan in contradictoriu cu S.I.F. Transilvania, care a facut obiectul dosarului mai sus mentionat, acesta a solicitat (i) sa se constate nulitatea absoluta partiala a Hotararii din 11.01.2017 a Consiliului de Surpaveghere in ceea ce priveste inlocuirea acestuia din functia de Vicepresedinte al Directoratului in functia de membru al aceste structuri organizatorice; (ii) sa se constate ca revocarea acestuia din calitatea de membru al Directoratului prin Hotararea Consiliului de Supraveghere din 21.02.2017 a fost dispusa fara justa cauza si (iii) sa se dispuna obligarea S.I.F. Transilvania la plata de daune interese.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin