Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 258/08.01.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 08.01.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov

In continuarea Rapoartelor curente nr. 3791/17.04.2018 si nr. 3914/19.04.2018, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu informatiile disponibile pe portalul instantelor de judecata, Tribunalul Brasov, prin Sentinta civila nr. 740/20.12.2018, pronuntata in Dosarul nr. 1334/62/2018, a respins cererile de interventie formulate de dl. Constantin Fratila si de Alexa Business & Investments S.R.L. si a admis cererea de depunere si mentionare acte nr. 20465/12.04.2018 formulata de S.I.F. Transilvania.

Precizam ca cererea S.I.F. Transilvania de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov a mentiunilor care fac obiectul prezentului dosar se refera la Hotararea Consiliului de Supraveghere nr.1/05.04.2018 privind revocarea din functia de Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere a d-lui Constantin Fratila si numirea in aceasta functie a d-lui Dumitru Carapiti.

Presedinte Executiv/Director General

Dr. ec. Mihai Fercala

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Dr. ec. Iulian Stan

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin