Litigiu privind Decizia A.S.F. nr. 1095/13.09.2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 513/21.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21.01.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Litigiu privind Decizia A.S.F. nr. 1095/13.09.2018

 

S.I.F. Transilvania informeaza ca dl. Constantin Fratila a depus la sediul societatii un certificat de grefa emis de Curtea de Apel Constanta prin care se atesta ca prin Incheierea nr. 7/17.01.2020, pronuntata in dosarul nr. 8031/2/2018* s-a dispus „Admite in parte cererea. Dispune suspendarea executarii deciziei nr. 1095/13.09.2018 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la retragerea aprobarii calitatii de membru in consiliul de supraveghere a S.I.F. Transilvania S.A. acordata lui Constantin Fratila prin Avizul nr. 422/26.07.2017 pana la solutionarea definitiva a cererii privind anularea actului administrativ mentionat.Respinge cererea cu privire la suspendarea deciziei nr. 1212/10.10.2018 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara in solutionarea plangerii prealabile formulate de reclamantul Constantin Fratila. Executorie. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Constanta sub sanctiunea nulitatii.

S.I.F. Transilvania nu a fost parte in dosarul mentionat anterior.

Valorificarea Incheierii se va putea realiza prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

Presedinte Executiv/

Director General

Vicepresedinte Executiv/

Director General Adjunct

dr. ec. Mihai FERCALA

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin