Litigiu privind Decizii ale A.S.F.

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 14915 /31.12.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 31.12.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu privind Decizii ale A.S.F.

In continuarea Rapoartelor curente nr. 6661/21.08.2017, nr. 7291/11.09.2017, nr. 634/23.01.2018 si nr. 1143/07.02.2018, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu informatiile disponibile pe portalul instantelor de judecata, Curtea de Apel Bucuresti, prin Sentinta civila nr. 5547/28.12.2018, a respins ca neintemeiata cererea de anulare a Deciziilor A.S.F. nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154 si nr. 1156 din data de 16.08.2017 si a Deciziei A.S.F. nr. 104 din data de 19.01.2018.

Sentinta a fost pronuntata cu drept de recurs de la comunicare. Impotriva acestei sentinte se va declara recurs.

Presedinte Executiv/Director General

dr. ec. Mihai FERCALA

Membru al Directoratului/Director

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate