Litigiu privind inregistrarea la ORC a membrilor Directoratului

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 3881 / 12.06.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 12.06.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Litigiu privind inregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania la O.R.C.

Informam publicul investitor ca S.I.F. Transilvania a depus la O.R.C. cererea de inregistrare a membrilor Directoratului societatii, respectiv a d-lor Moldovan Marius Adrian si Raduta Gib Tony Cristian, in baza Autorizatiilor A.S.F. nr. 77 si 78 din 15.05.2020.

Dl. Fercala Mihai a depus o cerere de interventie la aceasta inregistrare, cerere ce face obiectul Dosarului nr. 1489/62/2020 inregistrat pe rolul Tribunalului Brasov (parti: petenti Fercala Mihai si S.I.F. Transilvania S.A., prin reprezentant legal si Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, prin reprezentant legal).

Societatea Profesionala de Avocati cu Raspundere Limitata Suciu, Popa si Asociatii a depus o cerere de renuntare la solutionarea inscrierii membrilor Directoratului la O.R.C. Brasov, in numele S.I.F. Transilvania, fara sa aiba mandat de reprezentant conventional de la aceasta.  Mandatul casei de avocatura Suciu, Popa si Asociatii este dat de dl Fercala Mihai.

Subliniem faptul ca avocatii din cadrul Suciu, Popa si Asociatii au actionat fara sa fie instructati in acest sens de reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania, actionand de coniventa cu dl. Fercala Mihai, incercand sa blocheze inregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania, autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Informam publicul investitor ca in cadrul Dosarelor nr. 100/64/2020, 1028/62/2020, 1033/62/2020, 1099/62/2020, 1104/62/2020, 1137/62/2020, 1135/62/2020, 1836/2/2020, 1889/2/2020, 1208/62/2020, 1931/2/2020, 2036/2/2020, a plangerilor prealabile impotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525 si 526 din 22.04.2020,  539 din 27.04.2020, 558 din 06.05.2020, a plangerii penale facute impotriva conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara, S.I.F. Transilvania a fost reprezentata de catre Suciu, Popa si Asociatii

Pentru activitatea mentionata, solicitata de dl. Fercala Mihai, in numele S.I.F. Transilvania, facturile emise de aceasta societate de avocati in perioada 01.03.2020 – 15.05.2020 se ridica la  suma de 258.739 lei. Facturile au fost achitate pana in data 15.05.2020, din dispozitia dlui Fercala Mihai, care si-a continuat exercitarea mandatului de director general si dupa revocarea acestuia de catre Consiliul de Supraveghere. [1]

Aducem la cunostinta actionarilor ca mai exista facturi in sold, in valoare de 186.055,33 lei, emise de Societatea de avocatura Suciu Popa si Asociatii in datele de: 07.05.2020 (transmisa S.I.F. Transilvania si inregistrata la 04.06.2020), 11.05.2020 (inregistrata la S.I.F. Transilvania in data de 12.05.2020, dispusa la plata de catre dl. Fercala Mihai in aceeasi zi) si 29.05.2020 (inregistrata la S.I.F. Transilvania in data de 04.06.2020).

Directoratul S.I.F. Transilvania a oprit plata acestor facturi avand suspiciunea rezonabila, din analiza efectuata, ca serviciile juridice aferente facturilor emise de avocatii de la societatea de avocatura mentionata, au fost dispuse de dl. Fercala Mihai, care nu avea calitate de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, lucru cunoscut de avocatii din cadrul Suciu, Popa si Asociatii care reprezentau societatea in dosare ce aveau tocmai acest obiect, respectiv revocarea dlui Fercala Mihai si a hotararii C.S. din 15.01.2020 de prelungire a mandatelor dlor Fercala Mihai, Stan Iulian si Szitas Stefan, dupa data de 20.04.2020.

Mentionam ca Suciu, Popa si Asociatii a acceptat incheierea unui act aditional cu S.I.F. Transilvania in data de 30.04.2020, in conditiile in care dl. Fercala Mihai, semnatar al actului aditional, a fost revocat din functie in 30.03.2020, iar dlui Szitas Stefan co-semnatar, i-a incetat mandatul in data de 19.04.2020.

Avand in vedere faptul ca:

  • societatea de avocatura Suciu, Popa si Asociatii avea cunostinta de situatia litigioasa din cadrul S.I.F. Transilvania si a acceptat incheierea unui act aditional la contractul de asistenta juridica incheiat cu S.I.F. Transilvania in data de 30.04.2020, prin persoane care nu mai aveau calitatea de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, respectiv dnii Fercala Mihai si Szitas Stefan,
  • societatea de avocatura a facturat S.I.F. Transilvania pentru servicii juridice ordonate de dl. Fercala Mihai, tert fata de S.I.F. Transilvania,
  • au fost solicitate dnei Suciu Miruna, partener in cadrul Suciu Popa si Asociatii, de catre dl. Moldovan Marius Adrian, Presedinte Executiv al S.I.F. Transilvania, toate notele de comanda pentru serviciile juridice prestate in numele S.I.F. Transilvania, iar acestea nu au fost transmise societatii noastre pana in prezent,

Directoratul S.I.F. Transilvania se delimiteaza de atitudinea si conduita procesuala adoptata de fostii conducatori ai societatii, sens in care a reziliat contractul de asistenta juridica incheiat cu Societatea de avocatura Suciu, Popa si Asociatii si a stopat plata facturilor emise in luna mai 2020. Aceste facturi au la baza servicii juridice solicitate in numele si pe cheltuiala S.I.F. Transilvania de persoane fara calitatea de reprezentant legal al societatii.

Analizam in continuare situatia contractelor juridice incheiate de S.I.F. Transilvania, a resurselor financiare drenate din societate in baza unor interese personale, a deontologiei profesionale a partenerilor juridici ai S.I.F. Transilvania si a modul in care au inteles acestia sa respecte principiile fundamentale in exercitarea profesiei de avocat: independenta, demnitatea, integritatea, loialitatea, secretul profesional si libertatea de aparare.

Asiguram actionarii S.I.F. Transilvania ca vom actiona ferm si vom adopta toate masurile legale ce se impun pentru protejarea intereselor financiare ale societatii si ale actionarilor sai, impotriva comportamentelor abuzive si ilicite ale persoanelor ce se fac responsabile de prejudicierea S.I.F. Transilvania.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Tony-Cristian Raduta-Gib

Membru al Directoratului/Director                                    

                                                 

 [1] Dl. Fercala Mihai a fost revocat din functia de presedinte executiv/ director general al S.I.F. Transilvania S.A. in data de 30.03.2020, de catre Consiliul de Supraveghere. Cererea de suspendare a Hotararii de revocare a dlui Fercala Mihai a facut obiectul dosarului 1064/62/2020. Solicitarea de suspendare a fost respinsa prin Hotararea 297 din 25.05.2020. Hotararea pronuntata de Curtea de Apel este definitiva.