Litigiu si prelungire de drept a avizelor membrilor Directoratului

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2850 / 16.04.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 16.04.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat:

-Litigiu privind nepunerea pe ordinea de zi a Consiliului  A.S.F. in termenul legal a cererii de aprobare a membrilor Directoratului SIF Transilvania SA

-Prelungirea de drept a avizelor membrilor Directoratului

 

1. S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca a depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere in contencios administrativ, formulata in contradictoriu cu parata Autoritatea de Supraveghere Financiara, in cadrul careia s-a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta:

 (i) sa constate faptul ca A.S.F. nu a raspuns in termenul legal la solicitarea S.I.F. Transilvania de aprobare a membrilor Directoratului, numiti pentru un nou mandat de 4 ani de catre Consiliul de Supraveghere al societatii, incepand cu 20.04.2020, conform Hotararii nr. 1/15.01.2020, format din domnii dr. ec. Mihai FERCALA, dr. ec. Iulian STAN si ec. Stefan SZITAS;

 (ii) sa oblige parata A.S.F. sa emita un aviz de aprobare a membrilor directoratului S.I.F. Transilvania format din domnii dr. ec. Mihai FERCALA, dr. ec. Iulian STAN si ec. Stefan SZITAS, pentru un nou mandat de 4 ani incepand din 20.04.2020, conform Hotararii Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania nr. 1/15.01.2020, in baza documentatiei depuse la ASF in data de 16.01.2020;

 (iii) sa oblige parata la plata cheltuielilor de judecata.

 

2. Totodata, prin efectul Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (art. 18), coroborat cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 34/26.03.2020 - art. 332: ”...valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice se mentine pe toata perioada starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestor stari...” si cu Decizia  nr. 24 din 06.11.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.153/19.02.2018: ”...administratorul societatii pe actiuni al carui mandat a expirat, fara a exista un act de numire a unui nou administrator si o acceptare expresa din partea acestuia, detine prerogativele reprezentarii atat timp cat incetarea functiei nu a fost publicata in conformitate cu legea...”, in acest caz fiind vorba de administratori din sistemul unitar de administrare, membrii Directoratului fiind asimilati acestora in calitate de conducatorii executivi ai societatii in exclusivitate:

(i)                 Avizul A.S.F. nr. 51/23.02.20217 prin care a fost avizat in calitate de membru al Directoratului dl. Mihai Fercala,

(ii)               Avizul A.S.F nr. 265/12.10.2016, prin care a fost avizat in calitate de membru al Directoratului dl. Iulian Stan,

(iii)             Avizul A.S.F. nr. 325/23.05.2017 prin care a fost avizat in calitate de membru al Directoratului dl. Stefan Szitas,

isi vor mentine valabilitatea pe toata perioada starii de urgenta precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

            3. Pentru a asigura functionarea corecta si ordonata a Societatii de Investitii Financiare „Transilvania” S.A., luand act de responsabilitatea membrilor Directoratului, conform contractelor de mandat semnate si a legislatiei aferente, in raport de necesitatea asigurarii functionarii societatii conform planului de continuare a activitatii in conditiile de pandemie si stare de urgenta, vom continua activitatea in interesul general al societatii si al actionarilor sai.


 

 

 

 

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

 

 

 

 

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate