Majorare capital social 2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 23.07.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.815.093.171 lei

Piata regl. de tranzactionare:                     Bursa de Valori Bucuresti

 

1.      Evenimente importante de raportat

 

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania S.A. informeaza investitorii cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-3474-19/18.07.2019, aferent majorarii de capital aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 24.04.2019, cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune.

In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 5.215.917.925 lei, divizat in 5.215.917.925 de actiuni, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu.

Mentionam ca in prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central.

Reamintim investitorilor ca data platii actiunilor gratuite, aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania din data de 24.04.2019, este 05.08.2019 si beneficiaza de acestea investitorii care  figureaza cu detineri de actiuni TLV la data de inregistrare, respectiv 02.08.2019.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                                       IOANA OLANESCU