Majorare capital social 2020 - certificat inregistrare ASF

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data: 17.01.2020

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                          Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                     0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                J12/4155/1993

CUI:                                                                             5022670

Capital soc.subscris si varsat:                        5.215.917.925 lei

Piata regl. de tranzactionare:                         Bursa de Valori Bucuresti

 

1.  Evenimente importante de raportat

 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania S.A. informeaza investitorii cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatelor de Inregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-3474-20/15.01.2020 si nr. O-3889-6/15.01.2020, aferente majorarii de capital aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 27.09.2019. Majorarea de capital s-a realizat urmare a conversiei a 137.870 obligatiuni, fiind astfel emise 172.665 actiuni noi, cu o valoare nominala de 1 leu/ actiune.

In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 5.216.090.590 lei, fiind impartit in 5.216.090.590 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.

Informam investitorii ca in prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central.

 

 

DIRECTOR GENERAL                             DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                               IOANA OLANESCU