Majorare capital social - Certificat inregistrare ASF

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 18.01.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                    0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:               J12/4155/1993

CUI:                                                                           5022670

Capital soc.subscris si varsat:                       4.812.481.064 lei

Piata regl. de tranzactionare:                        Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

a)     Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

Banca Transilvania S.A. informeaza investitorii cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC-3474-17/16.01.2019, aferent majorarii de capital aprobate prin Rezolutia Consiliului de Administratie din data de 23.10.2018. Majorarea de capital se realizeaza ca urmare a conversiei actiunilor Bancpost in actiuni TLV, fiind astfel emise 2.602.278 actiuni noi, cu o valoare nominala de 1 leu/ actiune.

In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 4.815.083.342 lei, fiind impartit in 4.815.083.342 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.

Informam investitorii ca in prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU